‘Inside the Foreign Office’: the challenges facing UK Foreign Policy – Aberystwyth Event

On 9th May 2019, the BFPG will co-host an event with Open University in Aberystwyth, Wales.

The BBC/OU Co-production, Inside the Foreign Office, captured the extraordinary world of the people working in some of the most complex and sensitive jobs in UK Government. The event will consider the documentary, as well as the direction of future UK foreign policy.

The Open University’s Dr Edward Wastnidge and Dr William Brown worked as academic consultants on the series. They’ll present their contribution to this production and talk about the privileged access the series had to the fascinating world of British diplomats.

We’ll then move to a panel discussion where our OU presenters will be joined by:

Tom Cargill – Executive Director, British Foreign Policy Group

Liane Saunders – Strategy Director and Strategic Programmes Coordinator, Foreign and Commonwealth Office

James Vaughan – Lecturer in International History, International Politics, Aberystwyth University

The panel will take a critical look at foreign policy issues that came out of the BBC series including local, national and international standpoints.  If you can’t make it why not head over to the Facebook page on the day where we will be live!

Doors will open at 6pm, where there will be a reception with light refreshments before the lecture start at 6:30pm.

For information on full timings see below:

6.00-6.30pm Registration opens
6.30-6.40pm Talk starts, opening statements
6:40-6:55pm Introduction from Inside the Foreign Office OU academic consultants
6:55-7:25pm Panel discussion: Critical take on foreign policy issues raise through the series
7:25-7:40pm Q&A
7:40-7:45pm Closing message

 

To register, please go to the eventbrite.

 

‘Inside the Foreign Office’: yr heriau sy’n wynebu Polisi Tramor y DU

Gwnaeth cynhyrchiad y BBC/Y Brifysgol Agored, ‘Inside the Foreign Office’, gofnodi byd anhygoel y bobl sy’n gweithio yn rhai o’r swyddi mwyaf cymhleth a sensitif yn Llywodraeth y DU.

Gweithiodd Dr Edward Wastnidge a Dr William Brown o’r Brifysgol Agored fel ymgynghorwyr academaidd ar y gyfres. Byddant yn cyflwyno eu cyfraniad i’r cynhyrchiad hwn ac yn siarad am y cyfle breintiedig a gawsant i gael cipolwg ar fyd diddorol diplomyddion Prydain.

Wedyn bydd trafodaeth panel lle y bydd y canlynol yn ymuno â chyflwynwyr Y Brifysgol Agored:

Tom Cargill – Cyfarwyddwr Gweithredol, Grŵp Polisi Tramor Prydain

Liane Saunders – Cyfarwyddwr Strategaeth a Chydlynydd Rhaglenni Strategol, y Swyddfa Dramor a Chymanwla

James Vaughan – Darlithydd Hanes Rhyngwladol, Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Bydd y panel yn edrych yn feirniadol ar faterion polisi tramor a ddeilliodd o gyfres y BBC gan gynnwys safbwyntiau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Os na allwch ddod, beth am edrych ar ein tudalen Facebook lle y byddwn yn darlledu’n fyw ar y dydd!

Bydd y drysau’n agor am 6pm ar gyfer derbyniad â lluniaeth ysgafn cyn i’r ddarlith ddechrau am 6:30pm.

Amseriadau:

6.00-6.30pm Cofrestru yn agor
6.30-6.40pm Darlith yn dechrau, datganiadau agoriadol
6:40-6:55pm Cyflwyniad gan ymgynghorwyr academaidd Y Brifysgol Agored ar gyfer ‘Inside the Foreign Office’
6:55-7:25pm Trafodaeth panel: Safbwyntiau beirniadol ar faterion polisi tramor a ddeilliodd o’r gyfres
7:25-7:40pm C&A
7:40-7:45pm Neges i gloi

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Grŵp Polisi Tramor Prydain fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau a gynhelir ganddynt ledled y DU.

 

 

The views expressed in this article are those of the author and do not reflect the views of the BFPG. The BFPG is an independent not for profit organisation that encourages constructive, informed and considered opinions without taking an institutional position on any issue.
Sofia Cogliano
sofia.cogliano@bfpg.org.uk

Sofia Cogliano is a Researcher at the British Foreign Policy Group. Sofia graduated from the University of Edinburgh with a joint honours degree in International Relations & Law. While at Edinburgh, she was also a BFPG Student Ambassador. She is currently working toward a Masters in Global Political Economy at Stockholm University.